Samorząd Uczniowski

Cele Samorządu Uczniowskiego

  1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
  4. Współpracowanie ze środowiskiem lokalnym na rzecz inicjatyw wspomagających proces dydaktyczny i wychowawczy uczniów.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się do 30 września.

Przewodnicząca samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Kacper Wielbłąd

Zastępca Przewodniczącej samorządu uczniowskiego

Jakub Baran