Koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia SKS

Przedmiot / klasa Dzień tygodnia   Godzina lekcyjna
Zajęcia wspomagające z matematyki kl. 4 poniedziałki11.10.2021
18.10.2021
25.10.2021
08.11.2021
15.11.2021
Zajęcia wspomagające z języka angielskiego kl. 5 poniedziałki11.10.2021
18.10.2021
25.10.2021
08.11.2021
15.11.2021
Zajęcia wspomagające z języka polskiego kl. 6 piątki15.10.2021
22.10.2021
29.10.2021
05.11.2021
19.11.2021
Zajęcia wspomagające z matematyki kl. 7 poniedziałki11.10.2021
18.10.2021
25.10.2021
08.11.2021
15.11.2021
Zajęcia wspomagające z języka angielskiego kl. 8 piątki15.10.2021
22.10.2021
29.10.2021
05.11.2021
Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego wtorki
czwartki