Koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Przedmiot / klasa Dzień tygodnia   Godzina lekcyjna
J. polski kl. 7 Co drugi poniedziałek 13.15-14.00
Matematyka wyrównawcze  kl. 4-6 poniedziałek 7.15-8.00
Matematyka rozwijające   czwartek 12.20-12.45
Matematyka wyrównawcze kl. 7-8  piątek 7.15-8.00
Język polski kl. 5-6 Co drugi poniedziałek 12.25-13.10
SKS   czwartek 14.05-15.00
SKS   piątek 13.15-14.00
Biologia   czwartek 7.00-7.45
Chemia   wtorek 7.00-7.45
Geografia   wtorek 14.15-15.00