Kontakt do poradni

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Tarnowie

Dyrektor: dr Renata Smoleń
ul. Krzyska 17A
33-100 Tarnów
tel./fax. 014 627 29 59
tel. 014 627 27 07
e-mail:
sekretariat@pppptarnow.pl
ksiegowosc@pppptarnow.pl


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Tarnowie. Filia w Żabnie

Kierownik: mgr Magdalena Jabłońska
ul. Św.Jana 1
33-240 Żabno
tel./fax. 014 645 69 36
e-mail: filiazabno@pppptarnow.pl


Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żabnie

Tel: 14 645 64 33
Tel: 14 645 65 60
33-240 Żabno św. Jana 3a
ops@zabno.pl


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radłowie

ul. Brzeska 9
33-130 Radłów
tel.: 14 678 20 03
faks: 14 678 20 03
e-mail: ops.radlow@op.pl