Dokumenty i pliki do pobrania

 1. Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. „Akcji III Most” w Przybysławicach
 2. Statut Niepublicznego Przedszkola w Pasiece Otfinowskiej
 3. Plan nadzoru pedagogicznego szkoła 2023 2024
 4. Plan nadzoru pedagogicznego przedszkole 2023 2024
 5. Roczny plan pracy szkoły 2023 2024
 6. Roczny plan pracy przedszkola 2023 2024
 7. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły 2023 2024
 8. Klauzula informacyjna dla rodziców o RODO; szkoła
 9. Klauzula informacyjna dla rodziców o RODO; przedszkole
 10. Klauzula monitoringu; szkoła
 11. Klauzula monitoringu; przedszkole
 12. Wykorzystanie wizerunku dziecka; szkoła
 13. Wykorzystanie wizerunku dziecka; przedszkole
 14. Dane wrażliwe dziecka; szkoła
 15. Dane wrażliwe dziecka; przedszkole
 16. Podanie do szkoły
 17. Podanie do przedszkola
 18. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole
 19. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w przedszkolu
 20. Standardy Ochrony Małoletnich; szkoła
 21. Standardy Ochrony Małoletnich; przedszkole