Patron Szkoły

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomości. Takim wielkim i doniosłym wydarzeniem dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły stało się z pewnością nadanie w dniu 6 czerwca 2009 imienia „Akcji III Most”.

Wydarzenie to wiąże się z upamiętnieniem historii II wojny światowej. Ta spektakularna operacja Armii Krajowej polegająca na lądowaniu w okupowanej Polsce angielskiego samolotu „Dakota”, który zabrał ważne części pocisku, mikrofilmy i opracowania polskich naukowców rakiety V-2, miała miejsce w nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku. W tej niezwykle niebezpiecznej, a zarazem najwspanialszej akcji zbrojnej brali udział mieszkańcy Przybysławic i okolicznych wiosek. O celu lądowania samolotu uczestnicy dowiedzieli się dopiero po wojnie.

Mszę świętą z okazji nadania imienia szkole celebrował ks. prałat Piotr Gajda – kapelan Światowego Związku Żołnierzy AK. Po uroczystej mszy św. w czasie której został poświęcony sztandar szkoły, przedstawiciele świata polityki, honorowi goście, uczniowie i kombatanci II wojny światowej złożyli kwiaty pod pomnikiem bohaterów I i II wojny składając im hołd. Po przemarszu do szkoły na specjalnie przygotowanej scenie dyrektor Tadeusz Seremet powitał i przedstawił licznie przybyłych gości. Szczególnie gorąco przywitał honorowego gościa, uczestnika akcji III Most płk. Zdzisława Baszaka.

Pośród gości byli: Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Urszula Blicharz, Naczelnik Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie Ryszard Żądło, Kazimierz Koprowski v-ce Prezydent Tarnowa, poseł ziemi tarnowskiej Edward Czesak, generał broni Józef Nasiadka, płk. pil. Kazimierz Pogorzelski reprezentujący Włodzimierz Gedymina, Duchowieństwo z kapelanem ks. Piotrem Gajdą na czele. Następnie pan dyrektor powitał weteranów II wojny światowej, mieszkańców Przybysławic i Pasieki Otfinowskiej, Radę Rodziców, uczniów i grono nauczycielskie.

Po przemówieniu i wystąpieniach gości, Prezes Stowarzyszenia Wiesław Głowa odczytał uchwałę nadającą imię Szkole oraz prawa do posiadania sztandaru. Poczet sztandarowy rodziców wprowadza sztandar i odczytując akt jego przekazania wręcza go dyrektorowi szkoły. Z rąk dyrektora sztandar odebrał poczet sztandarowy uczniów, a chwilę później uczniowie złożyli uroczyste przyżeczenie. Następnie głos zabrał świadek tamtych wydarzeń płk. Z. Baszak, który krótko zreferował tamte wydarzenia i podkreślił wyjątkową determinację i ofiarność mieszkańców Przybysławic w czasie tej akcji.

W imieniu Włodzimierza Gedymina oficera startowego głos zabrał płk. pil. Kazimierz Pogorzelski, odczytał list gratulacyjny skierowany do młodzieży i mieszkańców Przybysławic. Nie zapomniano o dowódcy zabezpieczenia całej akcji Władysławie Kabacie ps. „Brzechwa”. Adam Iwaniec v-ce dyrektor szkoły odczytał odezwę, list napisany przez ks. dr E. Kabata, spadkobiercę kultywowania tradycji patriotycznych rodziny Kabatów.

Na zakończenie uroczystości uczniowie wykazali się zdolnościami aktorskimi w montażu słowno-muzycznym. Przygotowana inscenizacja przypomniała wydarzenia z nocy 25/26 lipca 1941 i na długo pozostanie w naszej pamięci. Niech idzie w świat nasze wołanie, nigdy więcej wojny, nigdy więcej nienawiści, budujemy mosty przyjaźni. Z taką odezwą wystąpili uczniowie do zgromadzonych gości. Dla upamiętnienia i uhonorowania trzech najważniejszych uczestników akcji posadzono trzy czerwone dęby. W imieniu Władysława Kabata drzewo posadzili weterani II wojny światowej. W imieniu W. Gedymina drzewo posadził K. Pogorzelski, a trzecie drzewo osobiście posadził Z. Baszak.

Jako podsumowanie kilkugodzinnych uroczystości goście i wszyscy obecni mogli zwiedzić wystawę poświęconą tym wydarzeniom, a przygotowaną w budynku szkoły. Uroczystość nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru była dla całej naszej społeczności niezwykle istotnym wydarzeniem. Na pewno pozostawi trwały ślad w naszej pamięci. Wybór imienia niezmiernie nas zobowiązuje, pozwala na kształtowanie postawy wyrażającej szacunek dla wartości i godności człowieka.