Wigilia 2016

„ …To właśnie tego wieczoru,

od bardzo wielu wieków,

pod dachem tkliwej kolędy

Bóg rodzi się w człowieku… ”

Świąteczna atmosfera zagościła w naszej szkole w ostatnim tygodniu nauki przed Świętami Bożego Narodzenia. W klasach stanęły choinki i pojawiły się świąteczne dekoracje.  Natomiast w ostatni dzień przed przerwą świąteczno-noworoczną wszyscy uczniowie i nauczyciele zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie grupa uczniów  klasy III i IV na tle pięknej scenografii  pod kierunkiem wychowawczyń przedstawiła montaż słowno-muzyczny, w którym pięknymi słowami opowiedzieli o  nieprzemijającej wartości Świąt Bożego Narodzenia i  wprowadzili wszystkich w podniosły i wzruszający nastrój.  Uczniowie przedstawili bożonarodzeniowy spektakl na podstawie  baśni H.Ch. Andersena „Dziewczynki z zapałkami są wśród nas”. Była to wzruszająca opowieść o niesprawiedliwości, samotności, ale w pewien sposób także o nadziei. Zebrani wspólnie śpiewali kolędy. Pan dyrektor życzył  wszystkim, aby święta przyniosły wiele radości, wspólnie spędzonego czasu, rodzinnej atmosfery, miłości i wzajemnego zrozumienia. Następnie uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami spotkali się przy symbolicznym wigilijnym stole, gdzie  łamali się opłatkiem, życząc sobie tego, co najlepsze. O tradycyjnego kapuśniaczka i barszczyk  zadbali rodzice. W zacnej i sympatycznej atmosferze zakończyliśmy ten rok kalendarzowy. Patrząc z optymizmem w przyszłość na krótki czas opuścimy mury szkoły, by w pełni sił, już w nowym roku, przystąpić do pracy.