Przedszkolaki cieszą się z tablicy interaktywnej

Każdy rok szkolny w Niepublicznym Przedszkolu w Pasiece Otfinowskiej
niesie ze sobą wiele ciekawych wydarzeń i miłych niespodzianek.

W trosce o rozwój ciekawości poznawczej naszych wychowanków
i jakości „oferty” przedszkolnej zarząd Stowarzyszenia Rozwój Wsi
Przybysławice i Pasieka Otfinowska oraz dyrekcja placówki dbają
o wyposażenie jej w odpowiednie do tego celu narzędzia.

Wszelkie sugestie i spostrzeżenia rodziców oraz nauczycieli
są rozpatrywane i brane pod uwagę podczas planowania wydatków.
Tak było i tym razem 🙂

Ku ogromnej radości dzieci, rodziców i pracowników przedszkola
prezes stowarzyszenia – pan Wiesław Głowa podjął decyzję o zakupie
tablicy interaktywnej, laptopa, aparatu fotograficznego i dwóch magnetofonów.
Biorąc pod uwagę ogrom uroczystości, spotkań z gośćmi i warsztatów z rodzicami
w Niepublicznym Przedszkolu, wiemy, że dotąd podejmowane działania

zyskają na jakości i efektywności. Sprzęt ten pozwoli na uświetnienie i podniesienie
poziomu projektów, które z wielką radością i niecierpliwością zrealizują już wkrótce nauczycielki.