Egzamin Gimnazjalny

W dniach od 18 do 20 kwietnia uczniowie gimnazjum przystąpili do egzaminu, który składa się z kilku części, a mianowicie: historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego, następnie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a w ostatnim dniu języka obcego, angielskiego lub niemieckiego.
Niewątpliwie to czas intensywnej, wytężonej pracy. Z wynikami młodzież będzie zapoznana 15 czerwca. Wszystkim życzymy, by były one jak najlepsze