INFORMACJA

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą regulacji prawnych możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się na zasadzie pracy on – line. Zgodnie z rozporządzeniem zachowujemy higieniczne i bezpieczne warunki pracy.

Nauczyciele będą prowadzili zajęcia, wyjaśniali i tłumaczyli bieżący materiał. Proszę o solidne podejście do obowiązków. Sytuacja jest dla wszystkich nowa i trudna, dlatego proszę wszystkich o współpracę.

Zachęcam także w miarę możliwości do korzystania z linków zamieszczonych w zakładce ZDALNE NAUCZANIE.

Życzę dużo zdrowia.

Z poważaniem

Monika Wybraniec