Duże środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej nasza szkoła otrzymała 25 000 złotych na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów.

Uroczyste przekazanie grantu miało miejsce 15 marca w Tarnowie. Dla naszej szkoły odebrał go Prezes Stowarzyszenia Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska, Pan Wiesław Głowa.

Pan Prezes odebrał grant od Pani Marty Malec – Lech, która reprezentowała Zarząd Województwa Małopolskiego. Dzięki pozyskanym środkom finansowym zostanie zakupiony sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów.