Udział przedszkolaków w projekcie o Hałabale

Od początku roku szkolnego przedszkolaki z grupy Starszaki brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Oto Hałabała, zna go Polska cała „. Głównymi celami projektu było wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, rozbudzanie ciekawości przyrodniczej oraz wzbogacenie ogólnej wiedzy o świecie. Dzieci wykonały wszystkie zadania wynikające z regulaminu projektu, nabywając nowe umiejętności. Poznały postać krasnala Hałabały, z którym przeżywały przygody, zarówno te na łonie natury, jak i w przedszkolnej sali. Dzięki uczestnictwu w projekcie przedszkolaki dowiedziały się o najstarszym w Europie czasopiśmie dla dzieci ” Świerszczyk”, nauczyły się nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, tj. przyjaźń, radość, życzliwość, empatia, dostrzegły emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego, piękno przyrody, nazywają pory roku i potrafią opisać charakterystyczne ich cechy. Warto podkreślić, że Patronat Honorowy nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki, Rzecznik Praw Dziecka, czasopismo dla dzieci ” Świerszczyk”, Centrum Bajki w Pacanowie i miesięcznik  „Bliżej Przedszkola”.