Warsztaty z psychologiem

W dniach 14, 16 i 17 marca w ramach realizacji założeń planu wychowawczo – profilaktycznego szkoły uczniowie klas I – VIII wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez p. psycholog Annę Drozdowską – Flak oraz p. psycholog Natalię Lech z poradni psychologiczno – pedagogicznej w Żabnie.

  Zajęcia miały na celu wzmocnienie i pogłębienie relacji rówieśniczych, doskonalenie umiejętności mówienia o swoich potrzebach i uczuciach, zdobycie pozytywnych doświadczeń we współpracy z innymi uczniami, rozwijanie empatii, przeciwdziałanie przemocy i agresji, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem.

  Warsztaty były prowadzone metodami aktywnymi, angażującymi uczniów w wykonywanie poszczególnych zadań.

  Konkretne ćwiczenia miały służyć szukaniu wspólnych zainteresowań i podobieństw łączących zespół klasowy, uczyć komunikowania się, a także uświadamiać, że nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi to podstawowa umiejętność społeczna, prawidłowa komunikacja jest istotą wzajemnego porozumienia, a pozytywne relacje między rówieśnikami często umożliwiają uniknięcie wielu konfliktów. Uczniowie uzyskali wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, dowiedzieli się, że przemoc i agresja nie służą budowaniu pozytywnych relacji, a także mogą być zagrożeniem dla naszego zdrowia , a nawet życia.

  Uczniowie z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach.