Test Umiejętności Trzecioklasisty

9 i 10 maja 2023 r. uczniowie klasy III naszej szkoły przystąpili do pierwszego ważnego sprawdzianu – Testu Umiejętności Trzecioklasisty, którego organizatorem było wydawnictwo Nowa Era. Uczniowie w pierwszym dniu pisali test z języka polskiego, a w drugim z matematyki. Celem testu było zgromadzenie informacji o poziomie wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie czytania, pisania, wiedzy o języku oraz praktycznych umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu zadań tekstowych. Test Umiejętności Trzecioklasisty z pewnością zapadnie im w pamięci jako jeden z pierwszych poważnych egzaminów. Uczniowie oprócz eleganckich ubiorów zabrali na niego solidną dawkę wiedzy zebraną przez 3 lata nauki.