Dzień Patrona

„ By pamięć przetrwała…”

Czym jest pamięć? Czym jest patriotyzm? Patriotyzm to właśnie pamięć. Pamięć o tych i o tym dzięki którym żyjemy w wolnym kraju. Naszym zadaniem jest ją pielęgnować, ponieważ z każdym rokiem naocznych świadków minionych wydarzeń jest coraz mniej. Pamięć to nie tylko pomniki czy muzea. Pamięć musi być żywa. Musi żyć w nas oraz w miejscach poświęconych minionym wydarzeniom. Takim miejscem jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przybysławicach, która od 6 czerwca 2009 roku nosi imię „Akcji III Most” i upamiętnia lokalnych bohaterów, którzy pod osłoną nocy, 80 lat temu w trudnych warunkach i z narażeniem życia przyczynili się do rozpracowania „tajnej broni Hitlera”. Miała ona odwrócić losy II wojny światowej, dając zwycięstwo nazistowskim Niemcom i zniszczyć tereny należące do Aliantów równocześnie stanowiąc potężne zagrożenie dla tamtejszej ludności. Wybierając imię patrona, szkoła przyjęła sobie za cel pielęgnowanie pięknej tradycji patriotyzmu, której wyraz dali nasi ojcowie i dziadkowie. Zawsze  będziemy pamiętać o ich bohaterstwie i szlachetnych sercach. Należy podkreślić ich upartą walkę i wzorową postawę, ofiarność, odwagę oraz wielki patriotyzm. Warto powracać  do tamtych  wydarzeń, albowiem  pamięć o tych, co odeszli, jest pamięcią o nas samych. Przejawem pamięci są przygotowywane w szkole dni patrona, uczestnictwo w corocznych obchodach rocznicy „Akcji III Most”, prace plastyczne poświęcone temu wydarzeniu, organizowane wyjazdy w miejsca związane z Operacją V-2 – np. do Blizny czy Sarnak. Ponadto od 2010 roku Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przybysławicach im. „Akcji III Most” oraz Szkoła Podstawowa im. „Bohaterów Akcji V-2” w Sarnakach współpracują ze sobą i pielęgnują pamięć o wydarzeniach, które je połączyły – o Akcji V-2.

„…Patron – to nie jest wcale

Postać z lamusa wyjęta.

To jest twój honor, twe godło,

I jak Ojczyzna – rzecz święta…”

14 czerwca w szkole odbył się Dzień Patrona. Z tej okazji uczniowie zaprezentowali się w programie patriotycznym. W którym nie  brakowało wzruszających pieśni, wierszy i faktów z historii. W ten sposób społeczność uczniowska oddała szacunek i uczciła pamięć swojego patrona. Uczniowie  przygotowując się obchodów tego święta uczestniczyli w różnorodnych zajęciach i wydarzeniach, które przybliżyły historyczne znaczenie tej spektakularnej akcji z lipca 1944r.Obchody Dnia Patrona zostały poprzedzone konkursem plastycznym, którego tematem była ,,Okolicznościowa pocztówka upamiętniająca „Akcję III Most”. Uczniowie klasy I przygotowali zespołową prace „Serce dla Polski”, uczniowie kl. II i III przedstawili w postaci pracy plastycznej jak wyobrażają sobie logo szkoły. Uczniowie klas IV-VIII opracowali tematy związane operacją Most III. Na podstawie tych opracowań  została zredagowana okolicznościowa gazeta pod hasłem „By pamięć przetrwała”. W każdej klasie pojawił się kącik poświęcony wydarzeniom z 25/26 lipca 1944.

Dzień Patrona jest okazją do kultywowania tradycji i szacunku dla przeszłości. Mamy nadzieję ,że następne pokolenia będą pamiętać.

„…Oto na szkolnym sztandarze

Złotymi nićmi wyszyta

Postać Twojego Patrona

Dobrym uśmiechem cię wita

Żyj jak oni – nasi przodkowie

Ojczyznę miej w pierwszym względzie.

Szanuj swą godność Polaka.

Niech ona sztandarem twym będzie.”