Projekt edukacyjny „Wirtualne podróże”

Klasa I w październiku  2023 r. przystąpiła do realizacji Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Wirtualne podróże”. Miał  on na celu pobudzenie aktywności poznawczej dzieci poprzez udział we wspólnych działaniach. Zachęcić do zdobywania wiedzy o świecie i świadomego podróżowania.
Udział w projekcie zakładał kształtowanie postawy otwartości wobec świata i ludzi, poprzez poznanie geografii, przyrody, funkcjonowania społecznego i kultury różnych części świata. Jego integralną częścią było uczestnictwo w lekcjach na żywo, na kanale „Nauka w Plecaku ” prowadzonym przez Panią Sabinę Piłat ,w czasie których organizatorka dzieliła się autentycznymi doświadczeniami z podróży po świecie. Uczniowie na podstawie takich lekcji tworzyli  notatkę w formie słowno-plastycznej. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.