W 68 ROCZNICĘ…

W niedzielę 29 lipca w Zabawie odbyły się wyjątkowe uroczystości religijno-patriotyczne, na które złożyło się upamiętnienie 68 rocznicy Akcji „III Most” oraz odsłonięcie Pomnika Ofiar Wypadków Komunikacyjnych „Przejście”.

Ceremoniał związany a operacją „Most III” odbył się przy pomniku znajdującym się na dawnym konspiracyjnym lądowisku „Motyl”. Przebieg akcji z 25 na 26 lipca 1944 roku przypomniał zebranym jej uczestnik, płk. Zdzisław Baszak (rocznik 1920). W części oficjalnej głos zabierali: Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, Posłowie na Sejm RP: Urszula Augustyn, Józef Rojek, Jan Ziobro, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, oraz w imieniu samorządu Gminy Sarnaki – Przewodniczący Rady Gminy Adam Wawryniuk, który wyraził radość i wdzięczność z bliskich kontaktów między naszymi dość odległymi rejonami kraju, a zwłaszcza naszą szkołą noszącą imię Akcji III Most. Szkoła w Sarnakach nosi imię Bohaterów Akcji V-2.

Następnie uczestnicy ceremonii złożyli kwiaty pod pomnikiem bohaterów Akcji Trzeci Most. Wśród licznych delegacji byłi również reprezentanci naszej szkoły, nasi harcerze pełnili wartę honorową.

Tradycyjnym, symbolicznym momentem uroczystości było wypuszczenie gołębi pokoju. Odegranie „Marsza Pierwszej Brygady” zakończyło tę podniosłą uroczystość.