Ogłoszenie Rady Rodziców

OGŁOSZENIE! Rada Rodziców prosi o dokonanie wpłaty na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2017/2018 w wysokości: I dziecko w rodzinie 30 zł, II dziecko 25, III dziecko 20. Wpłat można dokonywać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły do 30 listopada br. Organizacja imprez szkolnych przydzielona jest poszczególnym klasom: Biesiada… Pokaż całośćOgłoszenie Rady Rodziców