Bądźmy bezpieczni ! Bądźmy ostrożni !

23 września uczniowie  naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z sierżantem sztabowym Jackiem Skrabaczem policjantem Komisariatu Policji w Żabnie. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci dowiedziały się też, iż kierować samodzielnie rowerem po drodze publicznej mogą wówczas, gdy zdobędą kartę rowerową. Dokument ten można uzyskać w szkole, po ukończeniu 10 lat i zdaniu egzaminu z przepisów ruchu drogowego. W przeciwnym razie muszą być pod opieką osoby dorosłej.  Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały mnóstwo pytań, odpowiadały na pytania policjanta, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami.. Zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy.

W drugiej części spotkania uczestniczyli uczniowie klas IV – VI i młodzież z gimnazjum. Pan Policjant rozmawiał  z młodzieżą o ich bezpieczeństwie, zachowaniach niosących różnorodne zagrożenia oraz odpowiedzialności prawnej. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Pomimo tak poważnej i istotnej tematyki spotkanie przebiegało  w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne.

Tekst Dorota Pochroń

DSC_0381 DSC_0390