Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska”

W sobotę 12 lipca 2014r. odbyły się uroczystości związane z 10 rocznicą powstania Stowarzyszenia „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska”. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w parafialnym Kościele pod przewodnictwem proboszcza ks. Piotra Bodzionego. Następnie uczestnicy Jubileuszu pod kierunkim Dyrektora Szkoły Tadeusza Seremeta podeszli na odnowione centrum wsi, gdzie dokonano jego poświęcenia i oddano do użytku mieszkańcom. Piękny teren rekreacyjny powstał dzięki staraniom radnego pana Wiesława Głowy oraz przychylności Burmistrza Radłowa pana Zbigniewa Mączki i władz gminy. Wykonawcą inwestycji była firma „Bratko” z Radłowa.

Później oddano hołd bohaterom I i II wojny światowej składając kwiaty przed miejscowym pomnikiem pamięci. Dalsza część uroczystości odbyła się w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Niepublicznym Gimnazjum prowadzonym przez Stowarzyszenie.

Obchody uświetniła obecność Burmistrza Radłowa Zbigniewa Mączki i Żabna Stanisława Kusiora, radnego powiatowego Marka Podrazy, radnych gminy Radłów z przewodniczącym Piotrem Kaperą, sołtysów Franciszka Konopa i Emila Sowy. W Jubileuszu uczestniczyli Prezes Polonijnego Klubu Przybysławice w Chicago Stanisław Boduch wraz z Rodziną. Obecni byli także właściciel nowo otwartej w Przybysławicach placówki NURS-KLINIK i firmy odnawiającej centrum wsi. W obchodach 10-lecia wzięli udział również nauczyciele emeryci oraz nauczyciele pracujący obecnie, rodzice i mieszkańcy obydwu wiosek. Goście zabrali głos podkreślając istotną rolę Stowarzyszenia w powstaniu i rozwoju placówek oświatowych na terenie Przybysławic i Pasieki Otfinowskiej.

W programie artystycznym pod hasłem „Młode talenty” wzięły udział dzieci przedszkolne i uczniowie szkoły prezentując swoje zdolności wokalne, taneczne, recytatorskie i aktorskie.

Licznie zgromadzonych mieszkańców oraz gości zaproszono na poczęstunek.

Zespół „Biskupianie” uświetnił uroczystości przepiękną wiązanką melodii i tańców ludowych.

Dla wszystkich chętnych do tańca przygrywał zaproszony zespół muzyczny.

Mimo niesprzyjającej pogody dopisali goście i mieszkańcy obu wiosek wspólnie ciesząc się z 10 lat istnienia Stowarzyszenia i podkreślając znaczenie i wkład pracy Prezesa Zarządu Wiesława Głowy i wszystkich członków.

Należy podkreślić istotną rolę Dyrektora Szkoły Tadeusza Seremeta, dzięki któremu placówki działają sprawnie i efektywnie. Pan Dyrektor to osoba, której zależy na rozwoju placówek, współpracy z rodzicami i dobrych kontaktach ze środowiskiem lokalnym.

Za 10 lat istnienia i działalności Stowarzyszenia, zaangażowanie Panu Prezesowi, należą się wyrazy wdzięczności. Na kolejne lata pracy życzymy sił, wytrwałości, zrozumienia, życzliwości i dobrej współpracy z władzami gminnymi, powiatowymi oraz mieszkańcami.