Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 września o godzinie 9.00 mszą świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Następnie udaliśmy się do budynku szkoły. W trakcie przemarszu, składając kwiaty przy pomniku, oddaliśmy hołd tym, dzięki którym dziś żyjemy w wolnym kraju.

Gdy dotarliśmy do szkoły, pan dyrektor, Tadeusz Seremet, powitał uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególnie serdecznie przez wszystkich zostały przywitane pierwszoklasistki, a mianowicie: Nikola Gucwa, Julia Małek, Zuzanna Romanowska, Anna Wielbłąd oraz Julia Wielbłąd. Pan dyrektor nadmienił także, iż to nie wszyscy uczniowie, którzy od tego roku będą uczęszczać do szkoły, bowiem do klasy czwartej dołączył Sebastian Grajdura, do siódmej Oliwia Chłoń, a do trzej gimnazjum Iwona Soboń.

Następnie pan Tadeusz Seremet  zwrócił uwagę na to, iż rozpoczynający się rok szkolny jest czasem zmian w polskiej oświacie, ponieważ uczniowie, którzy ukończyli szóstą klasę, rozpoczęli naukę w siódmej, a nie jak dotychczas w gimnazjum. W naszej szkole nastąpiła również zmiana, stanowisko wicedyrektora szkoły objęła pani Monika Wybraniec.  

Kończąc, pan dyrektor życzył wszystkim zdrowia i wielu sukcesów edukacyjnych.

Następnie uczniowie udali się do klas, by spotkać się z wychowawcami. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.