II Turniej Przedszkoli w Wietrzychowicach

W czwartek ( 12 października) dzieci z grupy starszej Niepublicznego Przedszkola w Pasiece Otfinowskiej
udały się do Wietrzychowic, by wspólnie z rówieśnikami z innych placówek wziąć udział w II Turnieju Przedszkoli
„Chcę być zdrowy”.
Organizatorem tego spotkania był Wójt gminy Wietrzychowice, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka
Publiczna. 
Dzieci zetknęły się z różnorodnymi zadaniami, które promowały zachowania prozdrowotne i sprawdzały ich wiedzę
na ten temat. Reagowały na zdania typu prawda/fałsz, opatrywały „rany”, prezentowały zabawy ruchowe, mówiły
o emocjach i sytuacjach, które je wywołują oraz doskonaliły swą sprawność manualną, wypełniając kontury
poszczególnych liter. Wszystko odbywało się w miłej i pogodnej atmosferze, o co zadbali organizatorzy.
Na zakończenie pan Tomasz Banek wręczył przedszkolakom nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.