Otwarta strefa aktywności przy szkole w Przybysławicach

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI PRZY SZKOLE W PRZYBYSŁAWICACH

Od września przy szkole w Przybysławicach, dzięki zdeterminowanym działaniom Pana Wiesława Głowy, Prezesa Stowarzyszenia „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska”, funkcjonuje Otwarta Strefa Aktywności.
Niewątpliwie w sposób znaczący poprawia ona estetykę przestrzeni publicznej i jakość życia mieszkańców, gdyż jest przeznaczona dla nich wszystkich.
Do urządzeń zlokalizowanych w wymienionej strefie należą, m.in. Orbitek, Biegacz czy Rower. Korzystanie z nich wpłynie pozytywnie na sprawność kończyn górnych i dolnych, poprawi wydolność krążeniowo – wydechową czy wzmocni mięśnie nóg.

Ponadto OSA jest wyposażona w tzw. strefę relaksu, tj. ławki i stół do gry w szachy i warcaby. Wyraźnie trzeba także zaznaczyć, iż zastosowane rozwiązania techniczno – funkcjonale odpowiadają potrzebom osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Urządzenia są tak zamontowane, iż np. poruszający się na wózkach inwalidzkich będą mogli z nich bez trudności korzystać.
Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2018 – całość zadania wyniosła 49.729 zł, środki własne Stowarzyszenia to 24.929 zł.