Akademia – 100 lecie odzyskania niepodległości

„Niepodległa od 100 lat 1918-2018”.
W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. W tym roku obchodziliśmy 100 – lecie odzyskania upragnionej wolności. Każdy chce uczcić to doniosłe wydarzenie w szczególny sposób.

W naszej szkole do obchodów rocznicy odzyskania niepodległości przygotowywaliśmy się bardzo starannie i podjęliśmy szereg działań, by godnie uczcić święto naszej Ojczyzny. Celem naszych działań było kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów oraz w środowisku lokalnym, przybliżanie wartości najważniejszych dla każdego Polaka: symboli narodowych, treści historycznych ukazanych w literaturze, muzyce, malarstwie.

• Przygotowania do tego ważnego dnia rozpoczęliśmy w maju akcją „100 flag na 100- lecie Odzyskania Niepodległości ”.Dzięki zaangażowaniu uczniów udało się rozprowadzić 100 flag ,które dumnie powiewają z okazji Świąt Narodowych na posesjach Przybysławic i Pasieki Otfinowskiej.

• W ramach obchodów Szkolnego Dnia Sportu, dla uczczenia 100 rocznicy zorganizowaliśmy w naszej szkole bieg ” Droga do wolności”. Każda klasa pokonała dystans 100 metrów .Bieg pozbawiony był rywalizacji i miał wymiar symboliczny.

• Każda klasa pod kierunkiem swojego wychowawcy przygotowała w klasie kącik patriotyczny, opracowała kodeks „Małego/Młodego Patrioty”, zastanawiano się jakimi cechami powinien odznaczać się współczesny patriota.

• W dniu 6 listopada odbył się Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Polsce pt. „Piękna i wspaniała nasza Polska cała ”

• W klasach I-III odbyły się warsztaty patriotyczne: czytelnicze o początkach państwa polskiego i symbolach narodowych, plastyczne – uczennice klasy drugiej wraz z rodzicami wykonały kokardy narodowe. Głównym celem spotkań było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych Polski.

• W piątek, 9 listopada 2018r. w naszej szkole odchodzono „Dzień dla Ojczyzny”. Cała społeczność szkolna zjawiła się w szkole ubrana w biało- czerwonych barwach, tworząc „żywą flagę” .Działaniem realizowanym w ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości było odśpiewanie o godzinie 11.11 w szkole czterech zwrotek hymnu narodowego – w ramach akcji MEN „Rekord dla Niepodległej”. Była to niezwykle podniosła i wzruszająca chwila, która pozostanie w pamięci wszystkich na długo, a być może i na zawsze.

• Uczniowie pod opieką pani Magdaleny Hajdas przygotowali okolicznościową akademię. Miała ona przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Uczniowie klasy VII przygotowali prezentację multimedialną „Zasłużeni dla niepodległości”.

• Podczas spotkania rozdane zostały przez Prezesa Stowarzyszenia nagrody dla najlepszych uczniów w konkursach: plastycznym w kategorii: plakat i album ortograficznym niepodległościowe dyktando , turnieju tenisa stołowego w kategorii uczniowie oraz dorośli.

• Finałem uroczystości było posadzenie przed szkołą „Drzewa Niepodległości” przy udziale całej społeczności szkolnej i przedszkolnej.

• Ponadto uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w niedzielę 11 listopada w uroczystej mszy św. w intencji ojczyzny w kościele parafialnym gdzie dumnie reprezentowali szkołę ze sztandarem.
Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

GALERIA