Uzupełniony plan zajęć

PONIEDZIAŁEK
Godziny IV V VI (1) VI(2) VII VIII
8:00 – 8:30 matematyka historia j. angielski j. polski   fizyka
8:45 – 9:15 historia j. niemiecki j. polski j. angielski matematyka j. polski
9:30 –10:00 j. angielski j. polski historia matematyka j. niemiecki j. polski
10:15-10:45 j. niemiecki j. angielski matematyka historia j. polski  
11.00 – 11.30wf
  WTOREK

8:00-8:30   religia   j. polski biologia j. angielski matematyka
8:45-9:15 j. angielski matematyka biologia j. polski fizyka j. polski
9:30-10:00  technika   religia j. angielski matematyka j. polski geografia
10:15 -10:45 j. polski biologia matematyka j. angielski   religia  wf
11:00 –11:30
plastyka   tech  nika chemia  
11:45 – 12:15           chemia
  ŚRODA

8:00-8:30     j. polski matematyka historia j. angielski
8:45-9:15     matematyka j. polski j. angielski historia
9:30-10:00 matematyka j. polski   w  f   j. polski
10:15-10:45 j. polski j. angielski   reli   gia matematyka j. niemiecki
11.00 – 11.30 plastyka wf


wdż

wdż
  CZWARTEK

8:00-8:30   matematyka     j. polski j. angielski
8:45-9:15 j. polski        muzyka matematyka
9:30-10:00 przyroda j. polski   muzy  ka matematyka wos
10:15-10:45 wf  muzyka j. niemiecki geografia j. polski matematyka
11:00-11:30     geografia j. niemiecki  plastyka  
11:45 – 12:15       pla  styka biologia  
  PIĄTEK

8:00-8:30     j. polski historia matematyka j. angielski
8:45-9:15 matematyka  technika historia j. polski geografia j. polski
9:30-10:00 muzyka j. polski       matematyka
10:15-10:45 j. polski matematyka       biologia
11:00-11:30   geografia    

religia