Wskazówki dla rodziców dzieci przedszkolnych

W tym szczególnym czasie, kiedy dzieci nie mogą uczęszczać do przedszkola, warto zapoznać się z kilkoma sugestiami i tak:

– czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne,

– warto zachęcać dziecko do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu,

– pobyt w domu daje także możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa,

– ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi,

– warto zaproponować inne zajęcia o charakterze edukacyjnym, m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.