Regulamin korzystania z Biblioteki Szkolnej

  1. Biblioteka Szkolna wznawia swoją działalność od 27.05.2020r.
  2. Biblioteka będzie czynna od środy do piątku w godzinach: 09:00 – 13:00.
  3. Uczniowie chcący skorzystać z biblioteki szkolnej dezynfekują przy wejściu dłonie, nie zmieniają obuwia i udają się do pomieszczenia biblioteki.
  4. W bibliotece poza bibliotekarzem może przebywać jedna osoba wypożyczająca
    przy zachowaniu bezpiecznej odległości.
  5. Zarówno bibliotekarz, jak i osoba wypożyczająca są zobowiązane do posiadania maseczki ochronnej oraz rękawiczek.
  6. Uczniowie mogą wypożyczać książki z biblioteki po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
  7. Książki podaje bibliotekarz.
  8. Książki oddawane przez uczniów będą poddane 3-dniowej kwarantannie. Zostaną odłożone w oddzielnym pomieszczeniu do pudełka kartonowego i oznaczone datą oddania. Po okresie kwarantanny zostaną włączone do użytkowania, a blat biurka zostanie zdezynfekowany.