Przedszkolny konkurs o Koziołku Matołku

W ramach projektu edukacyjnego realizowanego w grupie młodszej od września 2020 roku w naszym przedszkolu zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Najciekawsza przygoda Koziołka Matołka”. Na konkurs wpłynęło 13 prac wykonanych przez dzieci wraz z rodzicami przedstawiających przygody Koziołka Matołka. Dnia 13.05.2021 roku zebrała się komisja konkursowa w składzie: Pani wicedyrektor Ewa Kuczek oraz Pani Dorota Michałowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Kryteriami oceny jury były: oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość oraz wkład dziecka w wykonanie pracy konkursowej.

Jury przyznało:

I miejsce  – Amelii Grajdurze

II miejsce – Nadii Anioł

III miejsce – Hubertowi Bratko

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody. Zostały one wręczone 18.05.2021 r. przez organizatorów konkursu: Panią Dyrektor Monikę Wybraniec oraz przez Panią Aleksandrę Literę.