Egzamin praktyczny na kartę rowerową

24 czerwca 2021 odbył się długo oczekiwany egzamin praktyczny na kartę rowerową.
W obecności policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego uczniowie klasy czwartej i klasy piątej (którzy ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie mogli mieć egzaminu w roku ubiegłym) zostali przez egzaminatorów, którzy na wstępie odbyli z uczniami rozmowę aby zorientować się w ogólnym poziomie opanowania podstawowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym, poinstruowani o przebiegu egzaminu i jeździli na przygotowanym na terenie nowego parkingu torze.
Egzaminowani wykazali, że zdobyli potrzebne do uzyskania karty rowerowej wiadomości i umiejętności, zostali też przez policjantów pochwaleni.