Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

„Naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości.”

Dnia 5 maja w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie. Opowiedzieli historię powstania konstytucji i ważne fakty z historii Polski. Wspólnie wszyscy zebrani śpiewali też patriotyczne pieśni. Nie zabrakło także odświętnych strojów i barw narodowych. Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani dyrektor, która podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie apelu.