Konkurs plastyczno-poetycki pt.: „Nasza Biblioteka Szkolna”

W październiku tego roku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Akcja ta ma na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi
na szczególną rolę biblioteki szkolnej w tym dziele.

Z tej okazji Biblioteka Szkolna i Samorząd Uczniowski serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastyczno-poetyckim pt.: „Nasza Biblioteka Szkolna”.

Celem konkursu jest promocja biblioteki i czytelnictwa oraz rozwój umiejętności twórczych wśród dzieci i młodzieży.

Klasy I-III – konkurs plastyczny, format max. A3, forma dowolna

Klasy IV-VIII – konkurs poetycki, który polega na samodzielnym ułożeniu wiersza lub fraszki
o bibliotece szkolnej. Tematyka utworu powinna dotyczyć biblioteki, czytelnictwa lub książek. Tekst wiersza powinien być napisany odręcznie na gładkim, białym papierze o formacie A4, powinien być również estetyczny pod względem właściwego rozmieszczenia tekstu na kartce papieru (marginesy i odstępy między wierszami).

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, która powinna być podpisana imieniem
i nazwiskiem. Prace konkursowe powinny być przygotowane przez autora w sposób samodzielny, rzetelny oraz nienaruszający dóbr osobistych innych osób. Ocenie podlegać będą: zgodność
z tematem, samodzielność, pomysłowość autora, styl i język utworu, brzmienie.

Podpisane prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do poniedziałku 7 listopada 2022 roku. Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 22 grudnia.