Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Nie ma dwóch takich samych osób, osobowości, charakterów oraz tak samo działających umysłów. Neuroróżnorodność to koncepcja, która mówi, że nie ma źle działających mózgów, ale podkreśla, że każdy jest indywidualnie działającym systemem. Różnice występujące w pracy ludzkiego mózgu nie mogą być traktowane jako choroby, ale przejawy tego indywidualizmu i różnorodności.

Grafiki za Psycholog Michalina