Egzamin na kartę rowerową

13 czerwca 2023 w naszej szkole przeprowadzona została część praktyczna egzaminu na kartę rowerową, w którym, po zaliczeniu części teoretycznej, wzięli udział wszyscy uczniowie klasy czwartej.
Pod okiem egzaminatora, w obecności wychowawczyni klasy czwartej i pani Dyrektor wszyscy uczniowie zdali z pozytywnym skutkiem egzamin. Pod mocno zachmurzonym niebem wszyscy zdający wykazali się wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają przypuszczać, że po zdobyciu doświadczenia w ruchu drogowym będą jego świadomymi i, miejmy nadzieję, bezpiecznymi uczestnikami.
Życzymy wszystkim szerokiej drogi i wiele radości z samodzielnej jazdy na rowerze [oczywiście z kartą rowerową po jej odebraniu].