Apel o zasadach bezpieczeństwa w szkole

5 września uczniowie wszystkich klas zgromadzili się w sali gimnastycznej, by wziąć udział w apelu dotyczącym zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, w drodze do szkoły i ze szkoły. Dyrektor zwróciła również uwagę, by szanować mienie szkolne, gdyż jest to dobro całej społeczności szkolnej.