Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski. Obchodzone są wtedy ważne dla wszystkich Polaków Święta Narodowe:

1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy, obchodzone w Polsce od roku 1950,

2 maja – Dzień Flagi, jedno z najmłodszych świąt ustanowione w 2004 roku,

3 maja – Uchwalenie Konstytucji, ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pierwszej w Europie i drugiej na świecie.

Z tej okazji odbyła się w naszej szkole akademia upamiętniająca powyższe wydarzenia z udziałem uczniów klas: II, V i VII. Celem uroczystości było przypomnienie genezy zbliżających się świąt oraz ich znaczenia. Uczniowie klasy V przedstawili krótki rys historyczny każdego święta podając informację na temat okoliczności jego ustanowienia oraz przybliżyli rolę polskich symboli narodowych.

Ta lekcja historii przeplatana wierszami, piosenkami, a także układem tanecznym przygotowanym przez drugoklasistów skłaniała do refleksji nad tym, iż Ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem, a konstytucja była potwierdzeniem tej idei. Warto również zastanowić się nad istotą patriotyzmu żyjąc w poczuciu dumy i szacunku dla symboli narodowych i wartości, które niosą. Pamiętać powinniśmy również o tych, którzy walczyli o wolność i suwerenność naszego kraju.

Na zakończenie akademii wspólnie odśpiewano hymn państwowy.