11 Listopada 1918 r. Odrodzenie Niepodległego Państwa Polskiego

W 1918r. po 123 latach zaborów państwo polskie, dzięki ogromnej ofiarności narodu, odrodziło się i wybiło na niepodległość. Pod koniec I wojny światowej, kiedy było widać gołym okiem klęskę wszystkim trzech zaborców dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc… Read more11 Listopada 1918 r. Odrodzenie Niepodległego Państwa Polskiego