Odznaczenie dla „Stowarzyszenia”

W dniu 17.12.2009r. podczas posiedzenia Sesji Rady Miasta Tarnowa w Sali lustrzanej odbyła się doniosła uroczystość. Na ręce Prezesa Stowarzyszenia „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska” Wiesława Głowy, Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Andrzej Żugaj  wręczył Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa, dziękując za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz za pomoc okazaną Związkowi Harcerstwa Polskiego w jego pracy wychowawczej. Pan Wiesław Głowa to postać wyjątkowa i nietuzinkowa na tle społeczności lokalnej. To dzięki jego zaangażowaniu szkoła w Przybysławicach wciąż rozkwita. Dużo uwagi poświęca także Prezes Stowarzyszenia harcerstwu. Prezes dba o to, aby szkoła, jako ważne ogniwo wychowania młodego człowieka, potrafiła towarzyszyć mu w jego rozwoju intelektualnym i społecznym. Aby zapewniła jego aktywność twórczą, niezależność i rozwój indywidualny. Uczynił szkołę otwartą wobec konieczności zaspakajania potrzeb patriotycznych młodzieży, która preferowana jest w działalności harcerskiej.

Ponadto, podczas uroczystośći Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Andrzej Żugaj udekorował brązowym Krzyżem Zasługi dla ZHP hm. Pękosza MaksymaHR – Komendanta Hufca w Tarnowie oraz złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP Ignasika Leszka HR działacza ZHP w Tarnowie. Trzeba zaznaczyć, że obaj Panowie mają duży wkład pracy na rzecz budowania mocnego Ośrodka harcerskiego w Przybysławicach.