AKCJA „TRZECI MOST” UAPAMIĘTNIONA

25 lipca w Zabawie w Sanktuarium bł. Karoliny i w Wał-Rudzie pod pomnikiem Akcji III Most odbyły się uroczystości 66 rocznicy Akcji „Trzeci Most”.

Podczas mszy św. kazanie wygłosił ks. prałat Zdzisław Borkowski z parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Sarnakach. W swej homilii mówił o symbolicznych „mostach” jakie łączą ziemię tarnowską i ziemię sarnacką, wśród których najważniejsze tworzą kult św. Stanisława i bł. Karoliny oraz walka oddziałów Armii Krajowej z niemiecką tajną bronią rakietową typu V-2.

Centralne uroczystości rocznicowe odbyły się pod pomnikiem Akcji „Trzeci Most” w Wał-Rudzie.

Najważniejszym punktem obchodów 66 rocznicy Akcji „Trzeci Most” było podpisanie porozumienia pomiędzy naszą szkołą noszącą imię Akcji III Most oraz Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V-2 z Sarnak o wzajemnej współpracy dydaktyczno-wychowawczej. Porozumienie sygnowali Dyrektor Tadeusz Seremet i Wicedyrektor Szkoły z Sarnak Agata Wsilewska. W imieniu Stowarzyszenia „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska” prezes W. Głowa i p. Adam Iwaniec wręczyli okolicznościowe statuetki samolotu Douglas C-47 Skytrain osobom zasłużonym dla popularyzacji problematyki Akcji „Trzeci Most”.

Starosta Tarnowski Mieczysław Kras uhonorował jednego z ostatnich żyjących uczestników, płk. Z. Baszaka ryngrafem oraz szablą wojskową z okazji 90 urodzin.

Uroczystości zakończyło złożenie wieńców i wiązanek przy pomniku oraz symboliczne wypuszczenie gołębi pokoju.