„Tylko jedna jest taka noc”

„Tylko jedna jest taka noc,
Śpiewać nam się godzi
Gdy na ziemię Pan z nieba zszedł
Wszystkich ludzi oswobodził”


W atmosferze oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia miało miejsce w naszym przedszkolu spotkanie wigilijne. Nie mogło się ono odbyć bez okolicznościowego przedstawienia.

Najpierw wystąpiła grupa starsza prezentując swe umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Potem na scenę wkroczyły maluszki z montażem słowno – muzycznym przedstawiającym tradycyjne „Jasełka”, w których swoje role odgrywali również rodzice.

Po części artystycznej i życzeniach złożonych przez panią dyrektor Monikę Wybraniec nastąpił poczęstunek, tradycyjnie przygotowany przez niezawodnych rodziców.

Autor: Małgorzata Konop