Test kompetencji

Dnia 9 maja 2019r. uczniowie kl. III szkoły podstawowej przystąpili do Testu Kompetencji Trzecioklasisty. Test rozpoczął się o godz. 8.00. Na początku  trzecioklasiści zmierzyli się z językiem polskim, po przerwie rozwiązywali zadania z matematyki. Wykazali się wiedzą w zakresie czytania, pisania, sprawności rachunkowej oraz praktycznej umiejętności rozwiązywania zadań z treścią. Test pozwala sprawdzić wiedzę uczniów na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego, dostarcza informacji nt. przygotowania do kolejnych etapów nauczania. Wyniki sprawdzianu są informacją zwrotną zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.