Zaproszenie dla rodziców na warsztaty edukacyjne w Radłowie

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania

zjawiskom patologii społecznej „AMOS”

Szanowni Państwo, Specjalistyczna   Placówka   Wsparcia   Dziennego   w   Radłowie  w   ramach   prowadzonej pedagogizacji rodziców zaprasza na pierwsze  w tym roku warsztaty edukacyjne dla rodziców

Tym razem tematem spotkania będzie:

„WYLOGUJ MÓZG DZIECKA –

 JAK DBAĆ O RELACJE W DOBIE NOWYCH TECHNOLOGII”.

            Spotkanie odbędzie się  29  lutego   2020   r.   (tj.   sobota) w siedzibie SPWD w Radłowie  ul. Brzeska 9,

w godz. 10:00-11:30.

            Warsztaty   organizowane   są   cyklicznie   przy   współpracy  
z Pracownią   Profilaktyczno   – Wychowawczą STOPka, prowadzi je psycholog dziecięcy mgr Monika Kaczkowska.

            Zapisy   na   warsztaty   przyjmowane   są   osobiście   w   siedzibie   Specjalistycznej   Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie, ul. Brzeska 9 lub telefonicznie pod numerem 533 – 727 –323. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

            Istnieje   możliwość   przyprowadzenia   ze   sobą   dzieci   –   na   czas   szkolenia   kadra   SPWD zapewnia im opiekę oraz aktywne i twórcze zajęcia.

Plakat informacyjny