Wycieczka do ZOO

Dnia 06 czerwca nasze przedszkolaki wraz z paniami pojechały na wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Dzieciom mogli towarzyszyć także rodzice. Była to dla nich bardzo ciekawa przygoda. Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, zapoznanie z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO oraz kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.
W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia dzieci wzajemnie dzieliły się wrażeniami i wspominały poznane zwierzęta.