Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy do naszej szkoły i przedszkola. Kontakt tel. 146283464 lub e-mail: przybyslawice.szkola@op.pl

REKRUTACJA 2024/2025

Terminy rekrutacji do klasy I Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Akcji III Most  w Przybysławicach

  • od 1 marca do 29 marca 2024 r.  – składanie podania do szkoły podstawowej,
  • do 7 czerwca 2024 r. – składanie dokumentów:

– informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  • 21 czerwca 2024 r. godz. 13.00 – podanie wyników rekrutacji.

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Akcji III Most w Przybysławicach:

– formularz podania do szkoły podstawowej (do pobrania w sekretariacie lub załącznik poniżej),

– zdjęcie do legitymacji.

Terminy rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola w Pasiece Otfinowskiej

  • od 1 marca do 7 czerwca 2024 r.  – składanie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola,
  • 21 czerwca 2024 r. godz. 13.00 – podanie wyników rekrutacji.

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Pasiece

Otfinowskiej:

karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (do pobrania w sekretariacie szkoły lub załącznik poniżej).

Druki podania więcej informacji pod nr telefonu 146283464 lub e-mail: przybyslawice.szkola@op.pl