Sport i rekreacja

Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
Odbywają się one po zebraniu grupy chętnych w szkolnej sali gimnastycznej oraz na boiskach szkolnych.
Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych szkół korzystamy także z ich bazy sportowej.

  SONY DSC