Wskazówki dla rodziców uczniów naszej szkoły

W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.

2. Należy zaplanować czas dziecka i podzielić go na, np. cztery grupy:

a. edukacja – będą to, np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),

b. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,

c. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne, mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,

d. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.

3. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Warto zachęcać swoje dziecko do samodzielnej pracy.

4. Należy pozostać w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, udostępnić swój numer telefonu, adres mailowy, korzystać z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.

5. Trzeba zgłaszać szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla dziecka.

6. Należy pomóc dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.

7. Wspólnie z dzieckiem należy ustalić godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.

8. Warto zachęcać dziecko do systematycznego uczenia się, nagradzać za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.

9. Trzeba pomóc dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Motywować je do samodzielnego rozwiązania zadań, doradzać, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały i swoje rozwiązania.