Podziękowania dla Prezesa OSP w Przybysławicach i Radnej Gminy Radłów

Dyrektor szkoły, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują pani Małgorzacie Woźniak, Radnej Gminy Radłów oraz panu Krzysztofowi Woźniakowi, Prezesowi OSP w Przybysławicach za przekazanie na rzecz szkoły czterech piłek oraz paletek do gry w tenisa stołowego. Na pewno zostaną one wykorzystane na zajęciach wychowania fizycznego. Jeszcze raz dziękujemy.